Kako su u toku pripreme za ovogodišnju manifestaciju u organizaciji USR LORD pod nazivom LORD Kup 2017., a koja će se održati 27.08. na reviru “Mika Alas”, prigodno bi bilo i napisati par reči o istoj. S obzirom da sam u klubu od njegovog osnivanja, bio u Upravnom odboru, sada već i u samom rukovodstvu, smatrao